TEAM COACHING

Team coaching & Leadership Coaching


Timski koučing podrazumeva konsultativne, edukativne i motivacione intervencije tokom osmišljenog i vođenog procesa, sa ciljem poboljšavanja efikasnosti tima. Kada se pomene Timski koučing laicima, prva asocijacija zna da bude – lajf koučing i tim bilding.

Međutim, timski koučing  nije ni jedno, ni drugo. On uključuje određene veštine i prakse iz individualnog koučinga ali se one primenjuju u kontekstu poboljšanja performansi tima. Takođe, timski koučing nije isto što i tim bilding, iako postoje dodirne tačke između njih.

Ceo proces timskog koučinga odvija se kroz tri faze:

– procena početnog stanja tima, njegovih sposobnosti, potencijala, spremnosti i razvojne potrebe

– podučavanje tima na različite načine, kroz rad uživo, video konferencije, tim bilding radionice, individualne i grupne razgovore

– posmatranje tima i analiza povratnih informacija sa fokusom na postignute rezultate

Današnji lideri se najčešće odlučuju da trening tima na nivou koučinga, prepuste profesionalnim konsultantima jer je to najbrži i najefikasniji način da se tim unapredi i dovede na nivo koji je kompaniji potreban.

Kvalitet samog trenera, koji radi sa timom, ključan je za uspeh timskog koučinga. Zato je važno da obratite pažnju na sledeće atribute koje bi trener trebalo da poseduje:

– Sposobnost konstantnog fokusa na tim kao celinu. Trener tima čak i kada podučava pojedinca to mora da radi u kontekstu podučavanja celog tima. Na taj način članovi tima tokom procesa stiču uvid da su deo celine i da svojim unapređenjem dodaju vrednost celom timu. Dakle, sve individualne procene i povratne informacije posmatraju se u okvirima unapređenja efikasnosti celog tima.

– Sposobnost sistemskog razmišljanja. Trener mora da razume svu složenost i dinamiku jedne organizacije u kojoj tim koji vodi  funkcioniše, i da iz te perspektive sprovodi koučing.

– Sposobnost funkcionalne fleksibilnosti. Rad sa timom je živa i na neki način nepredvidiva stvar. Određeni ciljevi koučinga i planirana dinamika moraju biti definisani, ali trener mora imati i dozu fleksibilnosti tokom samog procesa. To znači da je trener sposoban da osluškuje tim i tokom koučinga  usklađuje ili prilagođava načine rada i koriguje očekivane ishode. Trener dakle, mora da koristi različite načine, taktike i veštine kako bi mogao da radi sa različitim timovima.

– Sposobnost određivanja i postavljanja granica. Trener mora da zna u okviru kojih granica deluje, odnosno  neophodno je da razume, odredi i upravlja tim granicama. Tokom koučinga trener razlikuje granice postavljenje u radu sa liderima, celim timom i organizacijom kao krajnjom celinom.

– Sposobnost dugoročnog pogleda. Ovo je važno da razume i trener i organizacija, jer koučing tima odnosno dostizanje željenih performansi tima traži određeno vreme. Strpljenje i razumevanje procesa koučinga važno je za obe strane. Očekivanje prevremenih rezultata stvara nepotreban stres u timu što je uvek kontraproduktivno. Trener tima mora to da zna, kako ne bi vršio pritisak  na tim sa željom da se tim promeni pre nego što je to realno moguće.

Team Coaching pokazuje odlične rezultate u radu sa:

– klasičnim timovima, koje čine menadžeri timova sa svojim zaposlenima

– modernim timovima, poput mrežnih timova ili timova koji pripadaju matričnim sistemima organizacije i imaju više nadređenih

Timski koučing je inovativnog karaktera i zato ga uglavnom preferiraju organizacije modernog načina poslovanja. Inovativne, savremene kompanije znaju da je timska kultura i razvoj kolaboracije od izuzetne važnosti za uspešno i održivo poslovanje.

KONTAKT
Pozovite Lego®Serious
Play® Sertifikovane fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.