Organizujte Dizajn Sprint primenom Lego® Serious Play® metode

Istražite nove ideje kod zaposlenih, korisnika ili studenata

Šta je Design Thinking ?

Design Thinking je metod za rešavanje poslovnih izazova na praktičan i kreativan način. To je iterativni proces čija su tri osnovna aspekta Empatija (usredsređenost na čoveka), Ideja (generisanje mnoštva ideja) i Eksperimentisanje.

Intenzivna Dizajn Sprint radionica vam omogućava da generišete različit skup ideja za kreiranje inovativnih rešenja različitih izazova sa kojima se susrećete u poslovanju.

Ukoliko želte sveže ideje pomoćićemo vam da organizujete efikasan Dizajn sprint sa studentima različitih fakulteta.

KONTAKT
Pozovite Lego®Serious
Play® Sertifikovane fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.