lsp-logo

PROGRAM ``FUSION``

Razvoj međufunkcijskih timova

Kompanije danas posluju u uslovima visoke neizvesnosti i vrlo složenim, konkurentnim i nestabilnim industrijama. Ovakve stalne i brze promene zahtevaju visok nivo saradnje između ključnih timova kao što su na primer finansije, marketing, prodaja, dizajn, razvoj…  Tradicionalna hierarhijska organizaciona struktura sa kulturom rada u odeljenjima nije u mogućnosti da efikasno odgovori na ove zahteve. Stoga se kreiraju medjufunkcijska okruženja koje čine ljudi sa različitom stručnošću i koji zajedno rade na postizanju zajedničkog cilja.

Međufunkcijski timovi se sastoje od grupe ljudi iz različitih organizacionih odeljenja, različitih znanja i iskustva, koji udružuju snage i rade sa zajedničkom svrhom, kako bi postigli zajedničke ciljeve, donosili odluke, delili resurse i odgovornosti i kreirali NOVU VREDNOST.

Vaš izazov

fusion-razvoj-softvera
Razvoj softvera

Nijedan vrhunski softverski proizvod nije rezultat rada pojedinca, bilo da je reč o igri, aplikaciji ili web sajtu. Zato je važno da tim pored kvalitetnih IT stručnjaka odlikuje dobra međusobna saradnja i kolaboracija, izgrađeno poverenje i efikasna komunikacija. U takvom timu, pojedinci mogu iskazati i upotrebiti svoj maksimalni potencijal.

fusion-lansiranje-novog-proizvoda
Lansiranje novog farmaceutskog proizvoda

Lansiranje novog farmaceutskog proizvoda zahteva visok nivo saradnje širokog međufunkcijskog tima. Neophodna je posvećena kolaboracija više organizacionih odeljenja odnosno područja nadležnosti, strateški smer od strane menadžmenta, spoljnih saradnika i stručnjaka ( regulatornih agencija, distributera, medicinskih zajednica, reklamnih agencija itd…).

fusion-kreiranje-ohs-procedura
Kreiranje OHS procedura

Bezbednost i zaštita na radu nisu samo zakonski propisi koji su kompanije u obaveze da sprovedu i poštuju. Oni se stalno moraju unapređivati bezkompromisno težeći da budu na najvišem nivou. OHS tim je uvek multifunkcijski tim čiji je jedan od zadataka kreiranje i stalno unapređenje OHS procedura. Međusobna komunikacija OHS multifunkcijskog tima i stalna otvorena komunikacija sa zaposlenima o trenutnim i budućim realnim izazovima omogućava smanjenje rizika neželjenih i po zdravlje opasnih slučajeva.

Važnost kolaboracije zaposlenih u organizaciji

75%

ZAPOSLENIH SMATRA DA JE RAZVOJ KOLABORACIJE NAJBITNIJI ASPEKT USPEŠNOG RADNOG OKRUŽENJA

86%

Vlasnika preduzeća i zaposlenih pripisuje probleme na radnom mestu neadekvatnoj ili lošoj komunikaciji

39%

ZAPOSLENIH VERUJE DA KOLEGE U ORGANIZACIJI NE SARAĐUJU DOVOLJNO

18%

ZAPOSLENIH DOBIJA EVALUACIJU VEZANU ZA ODNOS KOLABORACIJE I RADNOG UČINKA

Izgradnja i unapređenje multifunkcijskog tima ?

Vaš projekat

Međufunkcijski timovi predstavljaju odgovor savremenog poslovnog okruženja na izazove današnjice. Oni pomažu organizacijama da budu agilnije, efikasnije i produktivnije.

Izgradnja, razvoj i unapređenje međufunkcijskih timova zahteva sistemski pristup radi njihovog usklađivanja sa ciljevima organizacije.

Bez obzira na posvećenost uspešnom rešavanju izazova, znanju i stručnosti pojedinca, postoji velika verovatnoća da kultura, ciljevi i radna praksa različitih odeljenja nisu dovoljno usklađeni. Da li istraživači, farmaceuti, prodavci, ekonomisti i menadžeri brendova u farmaceutskoj industriji zaista govore „istim jezikom“, čak i kada rade zajedno? Da li „istim jezikom“ govore i međusobno imaju potpuno razumevanje developeri, dizajneri, testeri i administratori u IT timovima?

Prema studiji citiranoj u Harvard Business Reviev, 75% međufunkcijskih timova je disfunkcionalno.

U idealnim uslovima svi članovi multifunkcijskog tima imaju istu viziju, iste ciljeve, isti rečnik i isto razumevanje svega što se dešava u projektu. Međutim, idealni uslovi su veoma retki. Sa različitim iskustvima, znanjem i poslovnim ulogama dolaze različite vizije, različiti ciljevi, različiti rečnici, različita tumačenja istih podataka i tako dalje… Dobra vest je da možete naučiti kako se nositi s tim razlikama i kako ih pretvoriti od prepreka u mogućnosti.

Program ``FUSION``

Naša rešenja

U LSP-u smo razvili proveren sistem – Program „Fusinon“ usmeren ka razvijanju usklađenosti međufunkcijskih timova kroz iskustveni i strukturirani proces razmene znanja i učenja o razumevanju, usvajanju i primeni praktičnih principa koji se odnose na ključne činioce multifunkcijskog timskog rada.

Naš Program „Fusion“ ima prilagođen pristup dizajnu, kreiranju i unapređenju efikasnosti multifunkcionalnih timova nezavisno od industrija i polja delovanja.

Koristeći Drekler Sibbit Team Performance®  model i primenom Lego Serious Play metodologije, primenom programa „FUSION“ prolazimo kroz 7 faza.

fusion-nase-resenje

Kako napredujemo kroz četiri faze stvaranja tima, stižemo do tri faze performansi. U ovim fazama počinjemo da implementiramo i savladavamo naš proces i ulažemo velika sredstva u zadatak koji je pred nama:

novine-slika

Metodologija koju primenjujemo

Lego® Serious Play®

Svetski priznata i dokazana metodologija za unapređenje poslovnih performansi kompanija.

Više o metodologiji:

„REBOARDING“ programe vode CERTIFIKOVANI Lego ® Serious Play ® fasilitatori

Prijavite svoj
tim/organizaciju za
"FUSION" program

Prijavite se i uzivajte u programu.