PROGRAM ``FUSION``
Razvoj međufunkcijskih timova

Kompanije danas posluju u uslovima visoke neizvesnosti i vrlo složenim, konkurentnim i nestabilnim industrijama. Ovakve stalne i brze promene zahtevaju visok nivo saradnje između ključnih timova kao što su na primer finansije, marketing, prodaja, dizajn, razvoj…  Tradicionalna hierarhijska organizaciona struktura sa kulturom rada u odeljenjima nije u mogućnosti da efikasno odgovori na ove zahteve. Stoga se kreiraju medjufunkcijska okruženja koje čine ljudi sa različitom stručnošću i koji zajedno rade na postizanju zajedničkog cilja.

Međufunkcijski timovi se sastoje od grupe ljudi iz različitih organizacionih odeljenja, različitih znanja i iskustva, koji udružuju snage i rade sa zajedničkom svrhom, kako bi postigli zajedničke ciljeve, donosili odluke, delili resurse i odgovornosti i kreirali NOVU VREDNOST.

Primeri projekata međufunkcijskih timova:


DESIGNERDEVELOPER

Razvoj softvera

Nijedan vrhunski softverski proizvod nije rezultat rada pojedinca, bilo da je reč o igri, aplikaciji ili web sajtu. Zato je važno da tim pored kvalitetnih IT stručnjaka odlikuje dobra međusobna saradnja i kolaboracija, izgrađeno poverenje i efikasna komunikacija. U takvom timu, pojedinci mogu iskazati i upotrebiti svoj maksimalni potencijal.

pharma

Lansiranje novog farmaceutskog proizvoda

Lansiranje novog farmaceutskog proizvoda zahteva visok nivo saradnje širokog međufunkcijskog tima. Neophodna je posvećena kolaboracija više organizacionih odeljenja odnosno područja nadležnosti, strateški smer od strane menadžmenta, spoljnih saradnika i stručnjaka ( regulatornih agencija, distributera, medicinskih zajednica, reklamnih agencija itd…).

Ucesnici Team Building aktivnosti unapredjenja zaštite i bezbednosti na radu primenom Lego Serious Play metodologije

Kreiranje OHS procedura

Bezbednost i zaštita na radu nisu samo zakonski propisi koji su kompanije u obaveze da sprovedu i poštuju. Oni se stalno moraju unapređivati bezkompromisno težeći da budu na najvišem nivou. OHS tim je uvek multifunkcijski tim čiji je jedan od zadataka kreiranje i stalno unapređenje OHS procedura. Međusobna komunikacija OHS multifunkcijskog tima i stalna otvorena komunikacija sa zaposlenima o trenutnim i budućim realnim izazovima omogućava smanjenje rizika neželjenih i po zdravlje opasnih slučajeva.

VAŽNOST KOLABORACIJE ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJI


0%
ZAPOSLENIH SMATRA DA JE RAZVOJ KOLABORACIJE NAJBITNIJI ASPEKT USPEŠNOG RADNOG OKRUŽENJA
0%
Vlasnika preduzeća i zaposlenih pripisuje probleme na radnom mestu neadekvatnoj ili lošoj komunikaciji
0%
ZAPOSLENIH VERUJE DA KOLEGE U ORGANIZACIJI NE SARAĐUJU DOVOLJNO
0%
ZAPOSLENIH DOBIJA EVALUACIJU VEZANU ZA ODNOS KOLABORACIJE I RADNOG UČINKA

VAŠ PROJEKAT
Izgradnja i unapređenje multifunkcijskog tima ?


Međufunkcijski timovi predstavljaju odgovor savremenog poslovnog okruženja na izazove današnjice. Oni pomažu organizacijama da budu agilnije, efikasnije i produktivnije.

Izgradnja, razvoj i unapređenje međufunkcijskih timova zahteva sistemski pristup radi njihovog usklađivanja sa ciljevima organizacije.

Bez obzira na posvećenost uspešnom rešavanju izazova, znanju i stručnosti pojedinca, postoji velika verovatnoća da kultura, ciljevi i radna praksa različitih odeljenja nisu dovoljno usklađeni. Da li istraživači, farmaceuti, prodavci, ekonomisti i menadžeri brendova u farmaceutskoj industriji zaista govore „istim jezikom“, čak i kada rade zajedno? Da li „istim jezikom“ govore i međusobno imaju potpuno razumevanje developeri, dizajneri, testeri i administratori u IT timovima?

Prema studiji citiranoj u Harvard Business Reviev, 75% međufunkcijskih timova je disfunkcionalno.

U idealnim uslovima svi članovi multifunkcijskog tima imaju istu viziju, iste ciljeve, isti rečnik i isto razumevanje svega što se dešava u projektu. Međutim, idealni uslovi su veoma retki. Sa različitim iskustvima, znanjem i poslovnim ulogama dolaze različite vizije, različiti ciljevi, različiti rečnici, različita tumačenja istih podataka i tako dalje… Dobra vest je da možete naučiti kako se nositi s tim razlikama i kako ih pretvoriti od prepreka u mogućnosti.

NAŠE REŠENJE
Program ``FUSION``


U LSP-u smo razvili proveren sistem – Program „Fusinon“ usmeren ka razvijanju usklađenosti međufunkcijskih timova kroz iskustveni i strukturirani proces razmene znanja i učenja o razumevanju, usvajanju i primeni praktičnih principa koji se odnose na ključne činioce multifunkcijskog timskog rada.

Naš Program „Fusion“ ima prilagođen pristup dizajnu, kreiranju i unapređenju efikasnosti multifunkcionalnih timova nezavisno od industrija i polja delovanja.

Koristeći Drekler Sibbit Team Performance®  model i primenom Lego Serious Play metodologije, primenom programa „FUSION“ prolazimo kroz 7 faza.

basic-drexlerorsibbet-team-performance-model-strategic-analysis
  1. Orijentacija – Koja je naša misija i slika uspeha i zašto sam ovde?
  2. Izgradnja poverenja – Ko je sa mnom ovde i koje veštine i kompetencije donosimo ovom timu?
  3. Pojašnjenje cilja – Koji su naši ciljevi i uloge? Šta je tvoje, moje i naše?
  4. Obaveza-Kako ćemo raditi zajedno? Uključimo sve!

 

Kako napredujemo kroz četiri faze stvaranja tima, stižemo do tri faze performansi. U ovim fazama počinjemo da implementiramo i savladavamo naš proces i ulažemo velika sredstva u zadatak koji je pred nama:

 

  1. Implementacija – Ko šta radi, kada gde?
  2. Visoke performanse – Ovo je vreme kada doslovno čitamo misli naših saigrača, predviđamo njihove potrebe i poteze i postajemo besprekorna jedinica za podršku. To nas tera da zauvek ostanemo u ovoj zoni. Ova faza je ono što nazivamo „wow“, a rezultat je tim visokih performansi.
  3. Obnova – Taman kad sve razjasnite, stvari se menjaju. Vreme je da se ponovo orijentišete i ponovo započnete ciklus nazad do faze 1

ZAKAZIVANJE  PROGRAMA  „OZBILJNE IGRE“ ZA KOLABORACIJU SA REZULTATOM

IGRAJ OZBILJNO
METODOLOGIJA KOJU PRIMENJUJEMO

Lego® Serious Play®

Svetski priznata i dokazana metodologija za unapređenje poslovnih performansi kompanija.

„FUSION“ program vode SERTIFIKOVANI Lego ® Serious Play ® fasilitatori

STK

PRIJAVITE SVOJ TIM/ORGANIZACIJU ZA
``FUSION`` PROGRAM