JAČANJE KOLABORACIJE

Team development

Kolaboracija za sinergiju tima


Organizacije koje se susreću sa problemom zastoja u poslovanju, a ne mogu da sagledaju pravi uzrok tome, najverovatnije imaju problem sa slabom saradnjom u timovima.

Dobra vest je da se taj problem može rešiti vrlo efikasno putem adekvatnih treninga i tim bilding programa na kojima se daje akcenat na  jačanju kolaboracije.

Jačanje kolaboracije pomaže da se tokom dnevne rutine u poslu, izbegne ulazak u stanje monotonije ili »mrtvog mora«. Dobra saradnja uvek je inspirativna za kolektiv što podstiče pojedince da kreativnije razmišljaju o samom poslu. U takvoj atmosferi zaposleni češće dolaze na ideju kako je nešto moguće uraditi bolje, brže i ekonomičnije.

Kvalitetna kolaboracija svakako podstiče kvalitetnu komunikaciju u organizaciji. Benefit koji donosi  razvijena komunikacija u timu je ogromna.

Da bi se dobio nov ugao gledanja, objektivno sagledavanje stvari i pokrenulo drugačije, kreativnije mišljenje, neophodno je deliti informacije sa drugima i raspravljati o njima. Neophodna je komunikacija. Bez otvorene komunikacije, potencijal koji zaposleni poseduje biće iskorišćen samo delimično.

Putem kolaboracije se stalno obavlja razmena različitih vrednosti što timu daje priliku da konstantno uči i napreduje.

Jačanje kolaboracije važno je kako unutar firme tako i izvan nje. Kvalitetna kolaboracija sa stejkholderima olakšava različite tranzitne faze u poslovanju i  prolazak kroz razne izazove kojima je svaki biznis izložen.

Saradnja i otvorena komunikacija pomažu da svi akteri u poslovanju imaju razvijenu sliku celog mozaika poslovanja i svoju svrhu unutar procesa.

Proširivanje mreže kvalitetnih kontakata je takođe nemoguće bez razvijene sposobnosti saradnje sa drugima, što je u biznisu jako važno. Uspešni biznismeni se konstantno povezuju sa novim ljudima kako bi dobijali sveže ideje i nove saradnike.

Rad na jačanju kolaboracije je vredan svake investicije.

Kroz jačanje kolaboracije lakše se ostvaruje zdravo i uspešno poslovanje koje se ogleda u zadovoljnim pojedincima i raelizovanoj misiji kompanije.

LSP radionice na inovativan način podstiču razvoje ove veštine. Saradnja sa našim LSP fasilitatorima otvoriće vam potpuno novu perspektivu u biznisu. Vidimo se na radionici!