Radionice primenom Lego® Serious Play® metode

Kako izgledaju radionice uz Lego® Serious Play® ?


Lego® Serious Play® je metoda koja služi za unapređenje poslovnih performansi i razvoj timova i organizacija (team & organization development). LSP program predstavlja praktično naprednu verzija svih programa za team building, team coaching i organizacioni razvoj koji su vam se do sada nudili.

Sa LSP metodologijom, kompanije u Srbiji su konačno dobile mogućnost da investiraju u razvoj svog tima primenom vrhunski inovativne i napredne metode. Lego Serious Play team & development metod možemo da smatramo jedinstvenim jer je na veoma zanimljiv način, jednim rečju spoio benefit pojedinca, grupe i organizacije.

Kako izgleda radionica uz Lego® Serious Play® ?

Za svaku pojedinačnu radionicu se osmišljava jedinstven program koji omogućava maksimalan nivo saradnje između učesnika. Svi izazovi su planirani tako da aktiviraju ili probude kreativno razmišljanje, razvijaju kolaboraciju i usmeravaju učesnike da zajednički kreiraju rešenje.

Radionicu vodi sertifikovani fasilitator (moderator), obučen da prati članove tima, zapaža potrebe tima i usmerava tim ka zajedničkom uspehu.

Učesnici za rad dobijaju posebno dizajnirane Lego kocke. Zadatak koji se grupi postavlja i Lego kocke koji učesnici koriste, stvaraju ambijent koji prevazilazi sve mentalne obrazce na koje su učesnici navikli.

Kao rezultat događaja, dobija se oslobađanje potencijala, angažovanje skrivenog i kreiranje novog znanja učesnika  i pozitivan doživljaj timskog rada.

Naši sertifikovani fasilitatori na raspolaganju su  vašoj kompaniji, da kroz originalno osmišljene programe i  LSP radionice pomognu u razvoju vašeg tima.

Više o organizaciji radionica možete da pogledate OVDE

KONTAKT
Pozovite Lego®Serious
Play® Sertifikovane fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.