Kako razviti posvećenost i motivisanost tima?

Kako razviti posvećenost i motivisanost tima?

Zapanjujuće? 🤔 Video sam podatak da čak 60% zaposlenih nije dovoljno motivisano niti inspirisano kompanijskom misijom i ne žele da doprinesu daljem uspehu kompanije. 👇 Znam da bi bilo drugačije ukoliko bi i sami zaposleni, lično učestvovali u kreiranju vizije svoje kompanije i svog tima ali i u rešavanju većine drugih izazova poslovanja. Lično angažovanje u kreiranju rešenja poslovnih izazova stvara ličnu vezu zaposlenih sa novonastalim rešenjem. Ta lična veza se razvija u posvećenost. ⛓🎯 Zato, ukoliko želite da razvijate posvećenost tima i kreirate inovacije, koristite različite alate fasilitacije tokom vaših sastanaka, team building, team development ili brainstorming aktivnosti. Koncept gejmifikacije vam takodje može biti od koristi. Uz to, primenite Lego Serious Play metodologiju za stvaranje sigurnog okruženja u timu/organizaciji. Poverenje i otvorenost su ključni za slobodnu razmenu informacija i razvoj produktivne kolaboracije. Tako se stvara timski duh, sinergija tima i kreiraju inovacije. Rezultati neće izostati. 💯 Znam iz iskustva.

 

About The Author

Office LSP.RS
TEAM BUILDING uz LEGO SeriousPlayTeam Building kolaboracija Lego Serious PlayOzbiljna igra u velikoj multinacionalnoj proizvodnoj kompaniji
KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.