Organizacija radionica
Lego® Serious Play® metode

ORGANIZACIJA RADIONICA


BROJ UČESNIKA

Optimalni broj učesnika po jednoj radionici je 3 – 12 učesnika. Povećanje broja učesnika zahteve veći broj fasilitatora.

ZAKAZIVANJE

Programe možemo zakazati u bilo koje vreme koje odgovara klijentu, radnim danom ili vikendom. Naši fasilitatori, osim srpskog jezika govore engleski i portugalski.

VREME TRAJANJA

Vreme trajanja radionice, u zavisnosti od broja učesnika ali i cilja same radionice, može da bude od 3-4 sata, 6 sati (1 dan) ili 2 dana.

LOKACIJA

Programe možemo da realizujemo u našim prostorijama ili na lokaciji koja odgovara klijentu. Važno je da izabrana sala prostorno i tehnički ispunjava uslove. To znači da sala mora biti komforan prostor koji omogućava i kretanje učesnika tokom radionice. LSP programe organizujemo po čitavoj Srbiji i u inostranstvu..

STEPEN USPEŠNOSTI

Stepen uspešnosti radionice zavisi od kreiranog programa, načina vođenja od strane fasilitatora i karaktera učesnika.

SIGURNOST

Sve aktivnosti se organizuju u skladu važećim propisima i preporukama vezanim za aktuelnu epidemiološku situaciju.

KONTAKT
Lego® Serious Play®
Sertifikovani fasilitatori

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.