KREIRANJE STRATEGIJE TIMA/ORGRANIZACIJE

KREIRANJE VIZIJE TIMA/ORGANIZACIJE
KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.
© Copyright 2019 All Rights Reserved NeuroHUB.rs