KREIRANJE VIZIJE TIMA/ORGANIZACIJE

KREIRANJE NOVOG DIGITALNOG PROIZVODAdigitalni proizvodstrategija timaKREIRANJE STRATEGIJE TIMA/ORGRANIZACIJE
KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.