Design Team Business Strategy

STRATEGY PLANNING AND DESIGN FOR BUSINESS TEAMS

RADIONICA Design Team Business Streatgy


Planiranje strategije je složena tema naročito kada se zna da od nje praktično zavisi opstanak kompanije. Strategija pokazuje način na koji kompanija planira da postigne ostvarenje svojih ciljeva ili svoje vizije. Ovo je kontinuiran proces koji se najčešće odnosi na tržišno strateško planiranje odnosno na usklađivanje organizacionih ciljeva sa promenljivim tržištem. Dizajniranje i redizajniranje poslovanja može biti dodatno stresno za timove koji nisu razvili veštine prilagođavanja u promenljivim situacijama. Održana LSP radionica bavila se ovom temom. Posebnu specifičnost radionice je činio zahtev klijenta da se osim planiranja strategije, kreira timski duh i unapredi kolaboracija tima usled činjenice da je timu pristupio novi generalni direktor.

BROJ UČESNIKA

11

VREME TRAJANJA

1 DAN

MESTO ODRŽAVANJA

Beograd

Design Team Visionteam building program srbijaTeam Assessment Program
KONTAKT
Lego® Serious Play®
Sertifikovani fasilitatori

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.