TEAM BUILDING ASSESSMENT PROGRAM

TEAM ASSESSMENT THROUGH TEAM BUILDING

Program TEAM ASSESSMENT


Želite da motivišete i inspirišete članove vašeg tima? Da im pomognete da budu produktivniji? Da uskadite njihove lične ciljeve i međusobne veze sa ciljevima organizacije?

Odgovor bi bio Team Canvas alat u kontekstu igre – jedinstveni recept za uspešnu timsku radionicu, sa srećnim i motivisanim učesnicima! Team canvas koristeći LEGO® Serious Play metodologiju je idealno sredstvo pomoću kojeg se vaš tim može uskladiti oko ciljeva, vrednosti i svrhe i pomoći članovima tima da pronađu i razumeju svoju radnu ulogu u timu.

Tokom procesa fasilitacije, učesnici raspravljaju i diskutuju o pitanjima koja odgovaraju timu i njihovoj ulozi u timu. Neka od pitanja o kojima se raspravlja su ljudi i uloge, lični i zajednički ciljevi, vrednosti, potrebe i očekivanja itd. Postavljaju se izazovna pitanja koja uključuju neko od sledećeg

U ovoj izuzetno interaktivnoj radionici koristimo LEGO® Serious Play® metodologiju, pružajući tako svim učesnicima mogućnost da podjednako izraze svoje misli i osećanja u vezi sa problemima o kojima se raspravlja.

BROJ UČESNIKA

8

VREME TRAJANJA

1 DAN

MESTO ODRŽAVANJA

BEOGRAD

Design Team Business Strategyteam building beogradReal Time Transformation
KONTAKT
Lego® Serious Play®
Sertifikovani fasilitatori

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.