lsp-logo

TIM BILDING: Kako Lego Serious Play metodologija poboljšava timski rad i produktivnost

Team Building aktivnost za razvoj strategije tima

Lego Serious Play metodologija je inovativna tehnika koja se koristi za poboljšanje timskog rada i povećanje produktivnosti timova. Ova metodologija se zasniva na korišćenju kreativnog konstruisanja sa Lego kockama kako bi se pomoglo ljudima da izraze svoje ideje, razmisle o njima na nov način i steknu bolje razumevanje kolega.

Jedna od ključnih prednosti korišćenja Lego Serious Play metodologije u tim bildingu je to što omogućava ljudima da izraze svoje ideje na neformalan i zabavan način. To može pomoći da se stvori povoljnija atmosfera za razgovor i razmenjivanje ideja, što može dovesti do boljih rezultata u timskom radu.

Korišćenjem Lego kocki, ljudi su u stanju da izgrade fizičke modele svojih ideja, što pomaže da se bolje razumeju i da se lakše komunicira o njima. Ovo takođe omogućava timovima da brzo prototipiraju svoje ideje i da ih lakše testiraju i izmenjaju.

Ukratko, Lego Serious Play metodologija je efikasan način za poboljšanje timskog rada i povećanje produktivnosti timova, posebno kroz poboljšanje komunikacije i razmene ideja. Koristeći ovu metodologiju, timovi mogu da izgrade jače veze i da rade zajedno na ciljevima koji su važni za njihovu organizaciju.

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.