Igre angažuju i motivišu ljude da uče, menjaju i stvaraju

Omogućite zaposlenima da ostanu motivisani i angažovani, da umanje stres i efikasno rade u uslovima promena i nesigurnosti


Igra je veoma moćan i ozbiljan alat socijalne interakcije i kulturnog razvoja. Kao i kod dece, igra nam omogućava da se bavimo svetom oko nas, da komuniciramo sa njim, razvijamo maštu i motoričke sposobnosti.

Mi igru posmatramo u kontekstu stimulativnog procesa koji ima svoju veoma ozbiljnu svrhu. Ozbiljne igre se bave suštinskim ljudskim motivacionim potrebama jer imaju moć da deluju na ljudski mozak i motivišu promene u ponašanju, pokrenu iskrene emocije i stvore nezaboravna korisnička iskustva. Ozbiljna igra je primenjena igra dizajnirana za rešavanje izazova kojima zabava nije primarna svrha. Ozbiljne igre stvaraju učesnicim sigurno okruženje za otvorenu razmenu mišljenja, testiranje ideja, razmenu znanja i istraživanje uticaja svojih odluka i akcija u poslovnom okruženju bez straha od greške.

Da biste iskoristili sav njen potencijal, počnite sa razumevanjem izazova iz oblasti kojim se bavimo: Rukovođenje, Razvoj znanja i veština  i Kreiranje inovacija. Igre se mogu baviti sa svim izazovima ove tri oblasti. I još više…

ZAKAZIVANJE  PROGRAMA  „OZBILJNE IGRE“ ZA KOLABORACIJU SA REZULTATOM

Kontaktirajte nas