Lego® Serious Play® Srbija

Team Building. Planiranje scenarija. Kreiranje strategije.

Lego Serious Play
Moćan alat uspešnih kompanija za razvoj timova, unapređenje kolaboracije, rešavanje poslovnih izazova i kreiranje inovativnih rešenja
Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE

LEGO SERIOUS PLAY

TEAM BUILDING


ŽELITE INSPIRATIVAN TEAM BUILDING ILI TEMATSKI KOMPANIJSKI DOGAĐAJ ZA RAZVOJ TIMA, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST, JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE I MOTIVACIJU ZAPOSLENIH? ŽELITE DA ČLANOVI VAŠEG TIMA AKTIVNO UČESTVUJU U REŠAVANJU RAZLIČITIH POSLOVNIH IZAZOVA, PLANIRANJU STRATEGIJA I SCENARIJA, KREIRANJU ZAJEDNIČKIH CILJEVA I INOVATIVNIH REŠENJA? ŽELITE DA PRIMENITE SVETSKI PRIZNATU I DOKAZANU METODOLOGIJU ?
team building lego serious play

TEAM BUILDING UZ LEGO SERIOUS PLAY  METODOLOGIJU  OMOGUĆAVA EFEKTIVNU KOMUNIKACIJU, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST I JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE TIMOVA. REZULTATI NAŠIH RADIONICA VODE KA NOVIM SAZNANJIMA, KREATIVNOM RAZMIŠLJANJU, TIMSKOM KREIRANJU INOVATIVNIH REŠENJA I BRŽEM DONOŠENJU ODLUKA

– ŠTA JE TEAM BUILDING LEGO SERIOUS PLAY –

team building lego serious play

ŠTA JE TEAM BUILDING

LEGO SERIOUS PLAY SRBIJA


LEGO® SERIOUS PLAY® JE METODA FASILITACIJE RADIONICA/SASTANAKA ZA REŠAVANJE POSLOVNIH I ORGANIZACIONIH IZAZOVA I BRŽE DONOŠENJE ODLUKA. LEGO SERIOUS PLAY PRAKTIČAN PROCES KREATIVNOG ISTRAŽIVANJA, DIZAJNIRAN U CILJU POVEĆANJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJA, RAZVOJA TIMA I KREIRANJA INOVACIJA.

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®?

  • Kreiran je novi tim ili su u postojeći tim priključeni novi članovi koji treba bolje da se upoznaju i uklope
  • Želite da motivišete kolaboraciju u već postojećem timu ili među sektorima
  • Želite da stvorite sigurno okruženje u timu/organizaciji, razvijete proverenje i otvorenost među članovima tima
  • Želite da uvećate angažovanost svih članova tima, da definišete i kreirate zajedničke ciljeve, vizije, strategije, akcije tima ili organizacije
  • Želite da svi članovi tima zajednički učestvuju u donošenju odluka i kreiranju inovativnih rešenja

ZAŠTO IZABRATI NAS:

  • Za razliku od klasičnih Team Building aktivnosti, po završetku naših radionica dobijaju se KONKRETNI REZULTATI koji se mogu odmah implementirati u vaše poslovno okruženje
  • Dokazali smo se u kvalitetnom pružanju usluge implementacije dobijenih rešenja na velikom broju projekata unapređenja starih i stvaranja novih procesa
  • Naši Sertifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitatori imaju iskustvo u konsaltingu, fasilitaciji i treninzima duže od 20 godina

RADIONICE PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOGIJE VODE CERTIFIKOVANI LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORI.

NAŠA REŠENJA PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY®

TEAM BUILDING AKTIVNOST ZA AGILNE TRANSFORMACIJE


RADIONICE JAČANJA SINERGIJE I KOLABORACIJE TIMA

Lego® SeriousPlay® je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima i njihovom zajedničkom-timskom radu fokusiranom na zajednički cilj. LSP pomaže učesnicima da u kreativnoj i prijateljskoj atmosferi, međusobno efikasno i jednostavno komuniciraju, izgrade međusobno poverenje i razumeju različita razmišljanja što rezultira uvećanom sposobnošću da rade zajedeno, sa većim međusobnim razumevanjem i jasnom povezanošću svoga rada sa ciljevima organizacije.

RADIONICE RAZVOJA STRATEGIJE POSLOVANJA

Korišćenje Lego® SeriousPlay® metodologije će vam omogućiti da jasno sagledate širu sliku sistema I ciljeva Vaše organizacije/tima, kao I različite faktore koji na njih utiču. LSP će vam omogućiti da formulišete zajedničke principe vođenja organizacije/tima

RADIONICE KREIRANJA INOVACIJA I KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA

LEGO® SERIOUS PLAY® otkriva skriveno znanje učesnika i konstruiše nova-zajednička znanja. Ukoliko želite da nova znanja primente za stvaranje inovacija i razvijate kreatvno razmišljanje svih članova vašeg tima LEGO® SERIOUS PLAY® je metodologija koja će vam to omogućiti

TEAM BUILDING AKTIVNOSTI UZ LEGO SERIOUS PLAY

Primeri održanih radionica

BLOG
LEGO SERIOUS PLAY SRBIJA

Corona virus Scenario

Corona virus nije „crni labud“ Corona virus Scenario: Desio se…  i uzdrmao dosadašnji način poslovanja.😷 Na jednoj skoro održanoj radionici primenom Lego SeriousPlay metodologije, „ozbiljno smo se igrali“ sa BAŠ OVIM MOGU...

OSNIVAČ

LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA


dr Svetozar Janković
dr Svetozar Janković
Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

dr Svetozar Janković

Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

Osnivač je NeuroHUB.rs

dr Svetozar Janković je Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.