SeriousPlay Srbija

Podržavamo rast i razvoj lidera, timova i organizacija

Šta je Lego® Serious Play®

Upoznajte se sa dokazanom metodom za organizacioni razvoj

Kolaboracija za sinergiju tima

Kreiraj sinergiju tima i organizacije kroz razvoj kolaboracije

Business Design

Kombinujte razvojne alate analitičara i stratega sa metodama inovatora i stvaralaca.

BUILDING A BETTER TEAM


ZAKAZIVANJE  PROGRAMA  „OZBILJNE IGRE“ ZA KOLABORACIJU SA REZULTATOM

Obratite se timu Sertifikovanih LSP fasilitatora

Blog SeriousPlay Collaboration


Novosti o našim aktivnostima možete pratiti na našoj SeriousPlay Blog strani