PODRŽAVAMO RAST ORGANIZACIJA

Mi realizujemo programe razvoja tima, inovacija, strategija i liderstva

lsp team building u rsbiji

Timski rad i kolaboracija

Osnažite kolaboraciju i duh timskog rada zaposlenih. Međusobna saradnja i usklađivanje tokom naših radionica omogućava da ojačate postojeće i stvorite nove timove posvećene zajednički kreiranim promenama i ciljevima.

team building ideje

Inovacija i Strategija

Primenite naše inovativne radionice za izgradnju strategije i rešenje poslovnih izazova. Alati i i metode koje koristimo su Lego® Serious Play®, Design thinking, TOP ali i mnoge druge.

kolaboracija

Razvoj liderstva

Aktivnosti za razvoj lidera su uspešni ukoliko vode ka uvećanju ličnih potencijala za efikasno obavljanje rukovodeće uloge. Mi vam možemo pomoći u proceni potreba, kreiranju, fasilitaciji i vođenju programa učenja kojim ćete steći neophodne liderske veštine u uslovima stalnih promena.

Leadership Skills & Play metod

Ozbiljne igre, Lego Serious Play, Design Thinking, Gamification...

Naš pristup je baziran na učenju zasnovanom na iskustvu, razmeni i povezivanju znanja u cilju unapređenja produktivnosti. Tokom procesa učesnici razvijaju veštine i znanja koja mogu odmah da primene.

UČENJA KROZ STVARANJE

OTVORENI DIJALOG

GRUPNA INTEGRACIJA

PRIMENA REZULTATA

METODOLOGIJA LEGO® SeriousPlay®

LSP SRBIJA

Metoda za rešavanje problema i unapređenje poslovnih performansi kompanija.

Mi koristimo LEGO® SeriousPlay® kao alat za efektivnu komunikaciju, unapređenje kolaboracije, bolju povezanost I jasno međusobno razumevanje ljudi. Rezultati naših radionica vode ka novim saznanjima, kreativnom razmišljanju, timskom kreiranju inovacija I bržem donošenju zajedničkih odluka.

LSP je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima i njihovom zajedničkom-timskom radu fokusiranom na zajednički cilj.