LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA
Igrajte se idejama. Unapredite kolaboraciju. Kreirajte inovacije.
TEAM BUILDING STRATEGY PRODUCT | SERVICE
Moćan alat uspešnih kompanija za unapređenje kolaboracije, rešavanje poslovnih i organizacionih problema I kreiranje inovativnih proizvoda i usluga
Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE

TEAM BUILDING

LEGO SERIOUS PLAY


ŽELITE INSPIRATIVAN I KREATIVAN TEAM BUILDING ZA UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST, JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE I MOTIVACIJU ZAPOSLENIH? ŽELITE DA ČLANOVI VAŠEG TIMA ISKORISTE SVOJ PUN POTENCIJAL I AKTIVNO UČESTVUJU U REŠAVANJU POSLOVNIH I ORGANIZACIONIH IZAZOVA I KREIRANJU INOVATIVNIH REŠENJA? ŽELITE DA PRIMENITE SVETSKI PRIZNATU I DOKAZANU METODOLOGIJU ?
Lego serious play srbija

MI KORISTIMO LEGO SERIOUS PLAY KAO ALAT ZA EFEKTIVNU KOMUNIKACIJU, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST I JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE TIMOVA. REZULTATI NAŠIH RADIONICA VODE KA NOVIM SAZNANJIMA, KREATIVNOM RAZMIŠLJANJU, TIMSKOM KREIRANJU INOVATIVNIH PROIZVODA I USLUGA I BRŽEM DONOŠENJU ODLUKA

– ŠTA JE LEGO SERIOUS PLAY –

lego serious play srbija
ŠTA JE

LEGO® SERIOUS PLAY®


LEGO® SERIOUS PLAY® JE METODA FASILITACIJE RADIONICA/SASTANAKA ZA REŠAVANJE POSLOVNIH I ORGANIZACIONIH IZAZOVA I BRŽE DONOŠENJE ODLUKA. LEGO SERIOUS PLAY PRAKTIČAN PROCES KREATIVNOG ISTRAŽIVANJA, DIZAJNIRAN U CILJU POVEĆANJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJA, RAZVOJA TIMA I KREIRANJA NOVIH USLUGA I PROIZVODA. REZULTATI RADIONICA SU UVEK U DIREKTNOJ VEZI SA POSLOVNIM CILJEVIMA I MOGU SE KORISTITI ODMAH NA RADNOM MESTU. LEGO® SERIOUS PLAY® JE NAMENJEN ORGANIZACIJAMA, TIMOVIMA, POJEDINCIMA …

 

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®?

Korisnost primene LEGO® SERIOUS PLAY® zavisi od razumevanja ŠTA ŽELITE DA POSTIGNETE okupljajući učesnike na LSP radionicu sa definisanom TEMOM RADIONICE VEZANOM ZA REŠENJA POSLOVNOG/ORGANIZACIONOG IZAZOVA.
Primena LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije zahteva vreme. LEGO® SERIOUS PLAY® nije adekvatna za organizacije I timove koji žele isključivo zabavnu aktivnost za svoje zaposlene. LEGO® SERIOUS PLAY® je više od klasičnog Team Building-a.

 

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®:

  • Uočili ste poslovni ili organizacioni izazov za koji nemate jednostavno i jasno definisano rešenje
  • Želite da kroz konstruktivnu diskusiju, rešenju izazova doprinesu vaši zaposleni
  • Želite rešenje izazova koje će biti 100% prihvaćeno u timu/organizaciji
  • Želite da kreirate konkretne akcije kao odgovor na poslovni/organizacioni izazov

 

RADIONICE PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOGIJE VODE CERTIFIKOVANI LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORI.

NAŠA REŠENJA PRIMENOM LEGO SERIOUS PLAY

TEAM BUILDING AKTIVNOST ZA AGILNE TRANSFORMACIJE


JAČANJE SINERGIJE I KOLABORACIJE TIMA

Lego® SeriousPlay® je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima i njihovom zajedničkom-timskom radu fokusiranom na zajednički cilj. LSP pomaže učesnicima da u kreativnoj i prijateljskoj atmosferi, međusobno efikasno i jednostavno komuniciraju, izgrade međusobno poverenje i razumeju različita razmišljanja što rezultira uvećanom sposobnošću da rade zajedeno, sa većim međusobnim razumevanjem i jasnom povezanošću svoga rada sa ciljevima organizacije.

RAZVOJ VIZIJE I STRATEGIJE POSLOVANJA

Korišćenja Lego® SeriousPlay® metodologije će vam omogućiti da jasno sagledate širu sliku sistema I ciljeva Vaše organizacije/tima, kao I različite faktore koji na njih utiču. LSP će vam omogućiti da formulišete zajedničke principe vođenja organizacije/tima

KREIRANJE INOVACIJA I KREATIVNO RAZMIŠLJANJE

LEGO® SERIOUS PLAY® otkriva skriveno znanje učesnika i konstruiše nova-zajednička znanja. Ukoliko želite da nova znanja primente za stvaranje inovacija i razvijate kreatvno razmišljanje svih članova vašeg tima LEGO® SERIOUS PLAY® je metodologija koja će vam to omogućiti

Naša osnovna delatnost je kreiranje i fasilitacija prilagođenih radionica koje se odnose na strategijski i organizacioni razvoj, razvoj timova, unapređenje kolaboracije, razvoj kreativnosti, razvoj proizvoda i kreiranje inovacija.

Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE

PORTFOLIO NAŠIH RADIONICA PRIMENOM LEGO SERIOUS PLAY

Razvoj tima, poslovna strategija, ispitivanje zadovoljstva i motivacija zaposlenih ...


strategija tima
vizija tima

KREIRANJE VIZIJE TIMA/ORGANIZACIJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...

digitalni proizvod
BLOG

LEGO SERIOUS PLAY SRBIJA


OSNIVAČ

LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA


dr Svetozar Janković
dr Svetozar Janković
Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

dr Svetozar Janković

Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

Osnivač je NeuroHUB.rs

dr Svetozar Janković je Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.