lsp-logo

Šta je LEGO® SERIOUS PLAY® ?

Lego® Serious Play®

LEGO® Serious PLAY® (LSP)

Metodologija fasilitacije je inspirativni proces za unapređenje poslovnih performansi timova I organizacija. Metod je osmišljen od strane eksperata organizacionog razvoja i koncepta  Play Serious ( Ozbiljne igre ) iz Lego® Group. Bazirana je na verovanju da svaki član tima / organizacije treba da pruži svoj doprinos i bude deo rešenja poslovnog izazova.

U specifičnim vežbama koriste se Lego kocke kao alat za izgradnju poslovnih modela koji metaforično predstavljaju izazove u vašem timu ili organizaciji. Kreirani modeli služe kao osnova za grupne diskusije, razmenu znanja i rešavanje problema i pomažu u podsticanju kreativnog razmišljanja i pronalaženju jedinstvenih rešenja.

Ozbiljna igra, koliko god ovo zvučalo nespojivo, je proces koji zaista pomaže da vaše poslovanje funkcioniše mnogo bolje. Radionice primenom LEGO® SERIOUS PLAY®  metode donose vama i vašim zaposlenima ono što nedostaje velikoj većini biznisa: kreativnost, strast i inspiracija.

lego-serious-play-ispitivanje
lego-serious-play-galerija-4

Kako izgledaju radionice Lego® Serious Play® metodom?

Za svaku pojedinačnu radionicu se osmišljava jedinstven program koji omogućava maksimalan nivo saradnje između učesnika. Svi izazovi su planirani tako da aktiviraju ili probude kreativno razmišljanje, razvijaju kolaboraciju i usmeravaju učesnike da zajednički kreiraju rešenje.

Učesnici za rad dobijaju posebno dizajnirane Lego kocke. Zadatak koji se grupi postavlja i elementi koje učesnici koriste, stvaraju ambijent koji prevazilazi sve mentalne obrazce na koje su učesnici navikli.

Kao rezultat događaja, dobija se oslobađanje potencijala, angažovanje skrivenog i kreiranje novog znanja učesnika  i pozitivan doživljaj timskog rada.

Naši sertifikovani fasilitatori na raspolaganju su  vašoj kompaniji, da kroz originalno osmišljene programe i  radionice pomognu u razvoju vašeg tima.

Više o organizaciji radionica možete da pogledate u videu.

Пусти видео запис
lego-serious-play-galerija-8
Lego serious play - slika-5

Kome su namenjene LSP radionice?

Radionice LEGO® SERIOUS PLAY® metodologijom se preporučuje ukoliko želite da:

Radionice su namenjene:

Poseban popust odobravamo:

team-building-video-img

Galerija održanih programa

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.