LEGO® SERIOUS PLAY®
TEAM BUILDING

Dok je klasični team building postajao sinonim za rekreativne aktivnosti sa kolegama, ideja eksperata LEGO® Group i koncepta Serious Play je bila da team building programe uzdignu na jedan poseban nivo. Dizajnirana je inspirativna Lego® Serious Play® ( LSP ) metodologija sa ciljem unapređenja timova i organizacija, podstičući njihov rast i razvoj. Samo par godina nakon osvajanja Amerike, zapadne Evrope i Azije ovaj inovativni program za team building u Srbiju je stigao , 2014.godine. Tada je u Beogradu održana prva radionica. Mi smo prvi sertifikovani fasilitatori u ovom delu Evrope koji su uveli i primenili ovu metodologiju i podigli team building aktivnosti u regionu na nivo – team development.

Učesnici naših LSP tematskih team buildinga, aktivno razmenjuju i grade nova znanja, pri čemu kolaboracijom rešavaju konkretan poslovni izazov. Posebnu vrednost radionica predstavlja mogućnost da se u sigurnom okruženju “ozbiljne igre” čuje svaki glas, mišljenje i ideja svakog člana tima. Tako se unapređuje timski rad, gradi poverenje i posvećenost timu. Zbog toga, rezultat koji se dobija na svim našim programima nije samo merljiv nego je i iznad očekivanja učesnika.

Ukoliko ste formirali nov projektni tim, priključili nove članove već postojećem timu, želite da povećate efikasnost tima ili sagledate različite mogućnosti rešavanja konkretnog poslovnog izazova komunicirajući sa svojim timom, pozivamo vas da iskusite ovu inovativnu metodologiju. LSP program je trenutno najefikasniji team building u Srbiji i regionu.

Team building programi Play Serious with Lego


Team building programi uz Lego®SeriousPlay®, organizacijama širom sveta su omogućili da primenjuju iskustva razvoja od najboljih. Ovaj program nastao je kao rezultat velikog iskustva i odličnog poznavanja prirode uspešnog poslovanja.

U Srbiji, aktivnosti koje unapređuju timski rad i razvijaju timski duh sve više praktikuju firme nezavisno od njihove veličine. Kada se odlučite da investirate u svoj tim, najvažnije je da sadržaj  bude savršeno „skrojen“ za vašu firmu. Zato što se nakon svakog programa (iza kojih stoji uloženo vaše vreme i novac ) s pravom očekuju rezultati. Zahtevi koje idealan program a mora da ispuni su mnogo više od uspomena na lepo druženje sa kolegama.

Ovaj inovativni program je fokusiran na postizanje stvarnih i merljivih rezultata. Krajnji cilj je kvalitativni timski i organizacioni razvoj. Za razliku od klasičnih programa, po završetku naših team building programa dobijaju se konkretni rezultati koji se mogu odmah implementirati u vaše poslovno okruženje.

Dokazali smo se u kvalitetnom pružanju usluge implementacije dobijenih rešenja na velikom broju projekata. Svaki naš pojedinačni program osmišljen je i vođen od strane sertifikovanih fasilitatora koji imaju više od 20 godina iskustva u konsaltingu, fasilitaciji i obukama.

ZAKAZIVANJE  PROGRAMA  „OZBILJNE IGRE“ ZA KOLABORACIJU SA REZULTATOM

Zakaži prezentaciju

Utisci sa Team Buildinga