lsp-logo

Blog o razvoju timova i inovativnom poslovanju

Na našem blogu fokusiramo se na teme koje su ključne za razvoj uspešnih i produktivnih timova, kao i na inovativna rešenja koja mogu da unaprede poslovanje organizacije. Teme koje obrađujemo uključuju razvoj korporativne kulture, motivaciju zaposlenih, organizacioni razvoj, razvoj inovacija i još mnogo toga.

Corona virus i donosenje odluka

Corona virus Scenario

Corona virus nije „crni labud“ Corona virus Scenario: Desio se…  i uzdrmao dosadašnji način poslovanja.😷 Na jednoj skoro održanoj radionici primenom Lego SeriousPlay metodologije, „ozbiljno

Više detalja
Team Building zaposlenih tokom Lego Serious Play radionice

Posvećenost zaposlenih

Prema zaposlenima se odnosite kao prema partnerima Svi zaposleni, zajednički do najboljih rešenja Prema zaposlenima se odnosite kao prema partnerima.🤝 Pružite mogućnost zaposlenima da tokom

Više detalja
team building radionica za angažovanost tima uz Lego Serious Play

Angažovanost zaposlenih u timu ?

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji? Angažovanost zaposlenih se pre svega uvećava kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona

Više detalja
sertifikovani fasilitatori

Sertifikovani fasilitatori

Sertifikovani fasilitatori Lego® Serious Play® metodologije na globalnoj konferenciji Ponosni učesnici iz Srbije na globalnoj LSP konferenciji 5 godina nakon što smo kao Sertifikovani Fasilitatori 

Više detalja

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.