lsp-logo

MOTIVACIJA TIMA ? LSP TEAM BUILDING JE PRAVI IZBOR !

Motivacija tima Lego Serious Play

Motivacija tima – tematska Team building aktivnost

Želite inspirativan i kreativan TEAM BUILDING ZA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH? LEGO® SERIOUS PLAY® JE PRAVI IZBOR !

MOTIVACIJA TIMA JE VAŠ IMPERATIV? ŽELITE DA UNAPREDITE MEĐUSOBNU SARADNJU I OSTVARITE BOLJU POVEZANOST ČLANOVA VAŠEG TIMA? ŽELITE JASNU SLIKU ZAJEDNIČKIH CILJEVA? ŽELITE DA EKSPERIMENTIŠETE I INOVIRATE POTENCIJALNA REŠENJA U USLOVIMA STALNIH PROMENA? ŽELITE DA KORISTITE SVETSKI PRIZNATU I DOKAZANU METODOLOGIJU?

Mi pružamo usluge fasilitacije radionica koje unapređuju saradnju, povezanost i međusobno razumevanje vaših timova. Rezultati naših radionica vode ka zajedničkom-timskom kreiranju inovativnih rešenja i strategija. Pomažemo našim klijentima da primene praksu “Gamification”, alate “Design Thinking” i Lego® SeriousPlay®

Na osnovu preporuka opsežnih istraživanja neuronauke, organizacionog razvoja, psihologije i tehnika učenja, LSP team building radionice koristi kontekst „play-igra“ i “hands-on, minds-on” kako bi se zaposlenima na svim nivoima organizacije omogućila efektivna komunikacija, kako bi se stimulisala inovativna rešenja i kako bi pristup zadatku bio uz veći osećaj međusobnog poverenja svih članova tima/organizacije.

Team building radionice primenom LSP metodologije su odličan izbor za lidere i menadžere kojima su bitna mišljenja SVIH članova tima. Ukoliko želite da čujete mišljenja svih članova vašeg tima, koristite ovu metodologiju i naš Team building program aktivnosti jer ćete kroz  „ozbiljnu igru“, u inspirativnoj atmosferi, omogućiti zdravu diskusiju, ostvariti bolju povezanost i saradnju svih članova tima.

 

Team building program primenom LSP metodologije vode sertifikovani LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitatori.

Možete ih kontaktirati na mail: office@lsp.rs

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju 😊

Srdačan pozdrav i NIKADA NEMOJTE PRESTATI DA SE IGRATE !!! 😊

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.