LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA
Team building. Planiranje scenarija. Kreiranje strategije.
RAZVOJ TIMA STRATEGIJA PROIZVOD | USLUGA
Moćan alat uspešnih kompanija za razvoj timova, unapređenje kolaboracije, rešavanje poslovnih izazova i kreiranje inovativnih rešenja
Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE

LEGO SERIOUS PLAY

TEAM BUILDING


ŽELITE INSPIRATIVAN I KREATIVAN PERSONALIZOVANI-TEMATSKI KOMPANIJSKI DOGAĐAJ ZA RAZVOJ TIMA, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST, JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE I MOTIVACIJU ZAPOSLENIH? ŽELITE DA ČLANOVI VAŠEG TIMA AKTIVNO UČESTVUJU U REŠAVANJU RAZLIČITIH POSLOVNIH IZAZOVA, PLANIRANJU STRATEGIJA I SCENARIJA, KREIRANJU ZAJEDNIČKIH CILJEVA I INOVATIVNIH REŠENJA? ŽELITE DA PRIMENITE SVETSKI PRIZNATU I DOKAZANU METODOLOGIJU ?
Lego serious play srbija

MI KORISTIMO LEGO SERIOUS PLAY KAO ALAT ZA EFEKTIVNU KOMUNIKACIJU, UNAPREĐENJE KOLABORACIJE, BOLJU POVEZANOST I JASNO MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE TIMOVA. REZULTATI NAŠIH RADIONICA VODE KA NOVIM SAZNANJIMA, KREATIVNOM RAZMIŠLJANJU, TIMSKOM KREIRANJU INOVATIVNIH PROIZVODA I USLUGA I BRŽEM DONOŠENJU ODLUKA

– ŠTA JE LEGO SERIOUS PLAY –

lego serious play srbija
ŠTA JE

LEGO® SERIOUS PLAY®


LEGO® SERIOUS PLAY® JE METODA FASILITACIJE RADIONICA/SASTANAKA ZA REŠAVANJE POSLOVNIH I ORGANIZACIONIH IZAZOVA I BRŽE DONOŠENJE ODLUKA. LEGO SERIOUS PLAY PRAKTIČAN PROCES KREATIVNOG ISTRAŽIVANJA, DIZAJNIRAN U CILJU POVEĆANJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ORGANIZACIJA, RAZVOJA TIMA I KREIRANJA INOVACIJA.

KADA KORISTITI LEGO® SERIOUS PLAY®?

  • Kreiran je novi tim ili su u postojeći tim priključeni novi članovi koji treba bolje da se upoznaju i uklope
  • Želite da motivišete kolaboraciju u već postojećem timu ili među sektorima
  • Želite da stvorite sigurno okruženje u timu/organizaciji, razvijete proverenje i otvorenost među članovima tima
  • Želite da uvećate angažovanost svih članova tima, da definišete i kreirate zajedničke ciljeve, vizije, strategije, akcije tima ili organizacije
  • Želite da svi članovi tima zajednički učestvuju u donošenju odluka i kreiranju inovativnih rešenja

ZAŠTO IZABRATI NAS:

  • Za razliku od klasičnih Team Building aktivnosti, po završetku naših radionica dobijaju se KONKRETNI REZULTATI koji se mogu odmah implementirati u vaše poslovno okruženje
  • Dokazali smo se u kvalitetnom pružanju usluge implementacije dobijenih rešenja na velikom broju projekata unapređenja starih i stvaranja novih procesa
  • Naši Sertifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitatori imaju iskustvo u konsaltingu, fasilitaciji i treninzima duže od 20 godina

RADIONICE PRIMENOM LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOGIJE VODE CERTIFIKOVANI LEGO® SERIOUS PLAY® FASILITATORI.

NAŠA REŠENJA PRIMENOM LEGO SERIOUS PLAY

PROCES RAZVOJA TIMA ZA AGILNE TRANSFORMACIJE


RADIONICE JAČANJA SINERGIJE I KOLABORACIJE TIMA

Lego® SeriousPlay® je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima i njihovom zajedničkom-timskom radu fokusiranom na zajednički cilj. LSP pomaže učesnicima da u kreativnoj i prijateljskoj atmosferi, međusobno efikasno i jednostavno komuniciraju, izgrade međusobno poverenje i razumeju različita razmišljanja što rezultira uvećanom sposobnošću da rade zajedeno, sa većim međusobnim razumevanjem i jasnom povezanošću svoga rada sa ciljevima organizacije.

RADIONICE RAZVOJA VIZIJE I STRATEGIJE POSLOVANJA

Korišćenje Lego® SeriousPlay® metodologije će vam omogućiti da jasno sagledate širu sliku sistema I ciljeva Vaše organizacije/tima, kao I različite faktore koji na njih utiču. LSP će vam omogućiti da formulišete zajedničke principe vođenja organizacije/tima

RADIONICE KREIRANJA INOVACIJA I KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA

LEGO® SERIOUS PLAY® otkriva skriveno znanje učesnika i konstruiše nova-zajednička znanja. Ukoliko želite da nova znanja primente za stvaranje inovacija i razvijate kreatvno razmišljanje svih članova vašeg tima LEGO® SERIOUS PLAY® je metodologija koja će vam to omogućiti

Naša osnovna delatnost je kreiranje i fasilitacija prilagođenih radionica koje se odnose na strategijski i organizacioni razvoj, razvoj timova, unapređenje kolaboracije, razvoj kreativnosti, razvoj proizvoda i kreiranje inovacija.

Kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE

PORTFOLIO NAŠIH RADIONICA PRIMENOM LEGO SERIOUS PLAY

Razvoj tima, poslovna strategija, ispitivanje zadovoljstva i motivacija zaposlenih ...


strategija tima
vizija tima

KREIRANJE VIZIJE TIMA/ORGANIZACIJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...

digitalni proizvod
BLOG

LEGO SERIOUS PLAY SRBIJA


OSNIVAČ

LEGO® SERIOUS PLAY® SRBIJA


dr Svetozar Janković
dr Svetozar Janković
Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

dr Svetozar Janković

Dugogodišnji iskusni fasilitator i konsultant za različite industrije.

Dr Svetozar Janković je specijalizovan kao fasilitator i konsultant za oblasti: razvoj strategije, upravljanje promenama, organizacione/digitalne transformacije i kreativne inovacije. Poseduje iskustvo rada sa domaćim firmama, velikim multinacionalnim kompanijama kao i sa Startapima i Univerzitetima.

Osnivač je NeuroHUB.rs

dr Svetozar Janković je Cetifikovani Lego® SeriousPlay® fasilitator, član Internacionalnog udruženja fasilitatora i EuroCloud ambasador.

KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.