team building radionica za angažovanost tima uz Lego Serious Play

Angažovanost zaposlenih u timu ?

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Angažovanost zaposlenih se pre svega uvećava kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona kultura prenosi zaposlenima organizacione vrednosti koje će usmeravati njihovo ponašanje. Uspešni lideri konstantno unapređuju organizacionu kulturu vodeći računa o uspehu organizacije ali posebno i o ličnom uspehu zaposlenih. Kada je organizaciona kultura usklađena sa organizacionim/timskim uspehom ali i sa ličnim uspehom zaposlenih dobićete njihovo veće angažovanje. Uspešni lideri kreiraju i implementiraju takav sistem.

Ukoliko želite da kreirate jaku organizacionu kulturu i sistem u kojem će sami zaposleni želeti da pruže najviše, tokom internih sastanaka aktivno uključite svoje zaposlene, pažljivo ih slušajte, počnite da koristite različite alate facilitation, principe gamification i metodologiju legoseriousplay .👌 Team building uz Lego Serious Play vam takođe može vam biti od velike pomoći.👍 www.lsp.rs

..evo, ovako to mi radimo 👇 www.NeuroHUB.rs

Ozbiljna igra u multinacionalnoj kompanijiozbiljna igraTeam Building zaposlenih tokom Lego Serious Play radioniceTeam building posvećenosti
KONTAKT
Sertifikovani Lego®Serious Play® fasilitatori

Odgovori na dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja ili nedoumice vezane za naše Team building aktivnosti i primenu inovativne LSP metodologije za vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate vezano za Lego® Serious Play® svakog radnog dana.
``Play is the building blocks of life`` - guide principle