lsp-logo

Angažovanost zaposlenih u timu ?

team building radionica za angažovanost tima uz Lego Serious Play

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Angažovanost zaposlenih se pre svega uvećava kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona kultura prenosi zaposlenima organizacione vrednosti koje će usmeravati njihovo ponašanje. Uspešni lideri konstantno unapređuju organizacionu kulturu vodeći računa o uspehu organizacije ali posebno i o ličnom uspehu zaposlenih. Kada je organizaciona kultura usklađena sa organizacionim/timskim uspehom ali i sa ličnim uspehom zaposlenih dobićete njihovo veće angažovanje. Uspešni lideri kreiraju i implementiraju takav sistem.

Ukoliko želite da kreirate jaku organizacionu kulturu i sistem u kojem će sami zaposleni želeti da pruže najviše, tokom internih sastanaka aktivno uključite svoje zaposlene, pažljivo ih slušajte, počnite da koristite različite alate facilitation, principe gamification i metodologiju legoseriousplay .👌 Team building uz Lego Serious Play vam takođe može vam biti od velike pomoći.👍 www.lsp.rs

..evo, ovako to mi radimo 👇 www.NeuroHUB.rs

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.