lsp-logo

Ozbiljna igra u multinacionalnoj kompaniji

ozbiljna igra

Ozbiljna igra u velikoj multinacionalnoj proizvodnoj kompaniji

Ozbiljna igra se dešavala u velikoj multinacionalnoj, proizvodnoj kompaniji u Beogradu. Aktivirali smo i posmatrali međusobnu interakciju organizacije sa okruženjem sistema i u skladu sa tim, donosili važne odluke. Kreirali smo principe za donošenje strateških odluka jer se strategija organizacije odnosi na donošenje odluka sa konkretnom namenom. Tokom Workshop-a (sastanka), primenjivali smo različite alate fasilitacije, princip gejmifikacije i metodologiju legoseriousplay . Ponosni smo na dobijene rezultate i zadovoljstvo našeg klijenta. Igraćemo se ponovo… 👍💯🎯 lovemyjob gamification teambuilding

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.