Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Pre svega, kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona kultura prenosi zaposlenima organizacione vrednosti koje će usmeravati njihovo ponašanje. Uspešni lideri konstantno unapređuju organizacionu kulturu vodeći računa o uspehu organizacije ali posebno i o ličnom uspehu zaposlenih. Kada je organizaciona kultura usklađena sa organizacionim/timskim uspehom ali i sa ličnim uspehom zaposlenih dobićete njihovo veće angažovanje. Uspešni lideri kreiraju i implementiraju takav sistem.

Ukoliko želite da kreirate jaku organizacionu kulturu i sistem u kojem će sami zaposleni želeti da pruže najviše, tokom internih sastanaka aktivno uključite svoje zaposlene, pažljivo ih slušajte, počnite da koristite različite alate facilitation, principe gamification i metodologiju legoseriousplay .👌 Može vam biti od velike pomoći.👍 www.lsp.rs

..evo, ovako to mi radimo 👇 www.NeuroHUB.rs

About The Author

Office LSP.RS
Ozbiljna igra u velikoj multinacionalnoj proizvodnoj kompanijiPrema zaposlenima se odnosite kao prema partnerima
KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.