Archives

Kako uspešni lideri povećavaju angažovanost zaposlenih u timu/organizaciji?

Pre svega, kroz kreiranje, jasno razumevanje i konstantno unapređenje jake organizacione kulture. Organizaciona kultura prenosi zaposlenima organizacione vrednosti koje će usmeravati njihovo ponašanje. Uspešni lideri konstantno unapređuju organizacionu kulturu vodeći računa o uspehu organizacije ali posebno i o ličnom uspehu zaposlenih. Kada je organizaciona kultura usklađena sa organizacionim/timskim uspehom ali i sa ličnim uspehom zaposlenih […]

TEAM BUILDING uz LEGO SeriousPlay

TEAM BUILDING uz LEGO® SeriousPlay® Aktivnost za unapređenje kolaboracije „Želimo da unapredimo kolaboraciju članova tima ili kolaboraciju medju sektorima. Želimo da bolje integrišemo njihova pojedinačna znanja i veštine kako bi donosili kvalitetnije odluke “ – jedan je od najčešćih zahteva naših klijenata tokom razgovora za pripremu fasilitacije. I ne čudi me… Kolaboracija danas, bilo da […]

KONTAKTIRAJTE

CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE


Za sva dodatna pitanja...
Ukoliko imate pitanja vezana za primenu LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije, kontaktirajte CERTIFIKOVANE LEGO® SERIOUS PLAY® FACILITATORE.