lsp-logo

Pet koraka za izgradnju poverenja na poslu

trust-4760282_1280

Poverenje je osnova za izgradnju jakog tima, za stvaranje pozitivne radne kulture i postizanje rezultata. Cena nepoverenja na radnom mestu je veća nego što možete da zamislite. 

Radno mesto gde su ljudi nepouzdani, neadekvatni, nelojalni, nekomunikativni i nedosledni u poslu i raspoloženju naziva se radno mesto sa niskim poverenjem i može stvoriti veoma stresno i nepoželjno okruženje za zaposlene. Međutim, kada ima poverenja, ljudi preuzimaju odgovornost za svoje postupke, pomažu jedni drugima, govore pohvalno jedni o drugima, češće komuniciraju i imaju tendenciju da budu produktivniji. Poverenje pruža bezbedno mesto za zaposlene i podstiče ih da podele svoje dileme i snove i dostignu svoj potencijal pojedinačno i kao tim. 

Kako izgraditi radno mesto sa visokim poverenjem? Postoji pet elemenata koji su deo anagrama engleske reči TRUST (poverenje) i kada ih uključite u svoj tim, rezultati će biti vrlo brzo vidljivi.

Pet elemenata POVERENJA na poslu:

Transparentnost. Transparentnost je pokazivanje odgovornosti kroz komunikaciju. Biti iskren, biti ranjiv, dati povratne informacije i navesti očekivanja su oblici transparentnosti. Bez transparentnosti, ljudi imaju tendenciju da izmisle sopstvenu istinu o nečemu. Na primer, ako ne date povratnu informaciju nakon što su pogrešili, ljudi veruju da je u redu da ponove istu grešku. Ako zanemarite da ih pohvalite za uspeh, zaposleni misle da vam se nisu svideli rezultati koje su postigli. 

Budite transparentni tako što ćete često davati konstruktivnu kritiku i pozitivan feedback, tako da ljudi razumeju vaša očekivanja. Takođe možete biti transparentni tako što ćete priznati greške i biti ranjivi. To pokazuje da ni vi niste savršeni i odličan je način da pokažete ljudima da vam mogu verovati. Time što ćete biti primer svom timu, oni će naučiti da budu transparentni prema vama i jedni prema drugima.

Respect. Poštovanje. Poštujte vreme zaposlenih, njihovo mišljenje i ideje. Ako kažete da je sastanak u devet, nemojte se pojavljivati u 9:15. Ako kažete da imate politiku otvorenih vrata, nemojte zatvarati vrata samo zato što se ne slažete sa nečijom percepcijom. Zapamtite, veliki lideri su odlični slušaoci. Pokazivanje poštovanja ne znači da se morate složiti sa svima, ali kada poštujete njihova osećanja, to gradi poverenje i zaposleni imaju poverenje u vas i češće se otvaraju. 

Ujedinite svoj tim. Prvi korak je da date do znanja ljudima da nećete tolerisati “klanove” i ogovaranje u svom timu. Tračevi su kao rak, ubijaju moral tima. Poverenje je lek. Drugi korak je da ih podstaknete da rade ka jednoj viziji. Dajte im grupni projekat koji moraju da završe radeći zajedno. Proverena metoda za rešavanje problema i unapređenje poslovnih performansi kompanija je LEGO® Serious Play®, alat za efektivnu komunikaciju, unapređenje kolaboracije, bolju povezanost I jasno međusobno razumevanje ljudi. Rezultati LSP radionica vode ka novim saznanjima, kreativnom razmišljanju, timskom kreiranju inovacija I bržem donošenju zajedničkih odluka. LSP je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima i njihovom zajedničkom-timskom radu fokusiranom na zajednički cilj.

Tim koji se zajedno bori i zajedno uspeva je tim koji se ujedinjuje.

Show, pokazati. Pokažite zaposlenima da vam je stalo. Poverenje se gradi kada zaposleni vide da ga zaista cenite kao osobu, a ne samo kao zaposlenog. Da bi bili zadovoljni poslom, ljudi moraju biti cenjeni. Možete pokazati kolegama da ih cenite tako što ćete saznati više o njima lično, svakodnevno ih hvaliti i češće tražiti njihov doprinos. 

Kada se ljudi osećaju cenjenima, vi zarađujete više od njihovog poverenja. Zarađujete njihovu lojalnost.

Aktivnosti izgradnje poverenja (T) grade moral. Dokazano je da kada neko uživa u ljudima sa kojima radi, oni su srećniji i produktivniji, a to se ne dešava slučajno. Jedan od načina da se podigne moral i istovremeno izgradi poverenje je da se obezbede aktivnosti usmerene na izgradnju poverenja u timovima. Organizujte, na primer, Dizajn Sprint primenom Lego® Serious Play® metode. Design Thinking je metod za rešavanje poslovnih izazova na praktičan i kreativan način. To je iterativni proces čija su tri osnovna aspekta Empatija (usredsređenost na čoveka), Ideja (generisanje mnoštva ideja) i Eksperimentisanje.

Intenzivna Dizajn Sprint radionica vam omogućava da generišete različit skup ideja za kreiranje inovativnih rešenja različitih izazova sa kojima se susrećete u poslovanju.

Naš izazov za vas je da se svaki dan trudite da izgradite jedan od pet elemenata POVERENJA. Danas radite na tome da budete transparentni; sutra, poradite na tome da pokažete poštovanje drugima i tako dalje. Nastavite dok ne izgradite radno okruženje sa visokim poverenjem i više poštovanja na radnom mestu.

 

Kontaktirajte
Lego® Serious Play®
Sertifikovane Fasilitatore

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.